Ulica kneza Branimira 28, 10000 Zagreb

ORTOPED

Domagoj Perković, dr. med.

Dr. Domagoj Perković u Poliklinici Alabdulla obavlja ortopedske preglede kompletnog sustava za kretanje. Uz pregled zglobova i koštanog sistema posebnu pažnju pridaje obliku hoda i pokreta. Uže područje interesa mu je regija stopala i gležnja te regenerativna medicina u liječenju ortopedskih stanja. Posljednjih deset godina konstantno se usavršava na međunarodnim simpozijima gdje redovito drži predavanja i edukacije. Suosnivač je Balkanskog udruženja za kirurgiju stopala i gležnja te koautor predavanja o novim operacijama haluksa valgusa, održanog na svjetskom kongresu “FOOT INT” u Berlinu. Pored operacijskih procedura u liječenju, koristi najnovije metode ortobiologije i liječenja bolnih stanja zglobova primjenom hijaluronske kiseline, autologne kondicionirane krvne plazme (eng. PRP) i matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva. Kombinacija operacijske procedure, regeneracijske terapije i ciljane rehabilitacije čine osnovni princip njegovog pristupa liječenju.